Kronik Böbrek Yetmezliği

Kronik Böbrek Yetmezliği

Kronik Böbrek Yetmezliği

Kronik böbrek yetmezliği nedir?

Böbrekler yeterli çalışmamaya başladığında önemli fonksiyonlarının tümünü yerine getiremezler. Vücut, su toplamaya ve atık ürünler kanda birikmeye başlar. Buna üremi denir. Su ve atık ürünlerin birikmesi ve belli hormonların üretimindeki azalma nedeniyle kendinizi hasta hissetmeye başlarsınız. Kronik Böbrek Yetmezliği (KBY) basit olarak böbreklerinizin sizi sağlıklı tutacak kadar iyi çalışmadığı anlamına gelir.

Bu dönemdeki kronik böbrek yetmezliği, yıllar boyunca sürebilir. Böbrek yetmezliği, zamanla böbreklerin faaliyetini bir renal replasman tedavisini gerektirecek seviyeye düşürür. Bu seviye veya aşamaya Son Dönem Böbrek Yetmezliği veya SDBY denir. Ülkemizde ve birçok ülkede kronik böbrek yetmezliğinin en sık görülen nedenleri şeker hastalığı, hipertansiyon ve nefritlerdir. Böbrek yetmezliği sonucu üre, kreatinin, fosfor, tuz-sodyum, su gibi maddeler idrarla yeterince atılamadığından vücutta birikir. Hastalarda kan basıncı yüksekliği, ödem, bulantı, halsizlik, kansızlık, kemik hastalığı, kaşıntı gibi bulgular ortaya çıkar.

Böbreklerinizin yaptığı işi yapacak farklı renal replasman tedavisi seçenekleri mevcuttur.

Kronik böbrek yetmezliğinin evreleri

Böbrek hasarı, beş evrede sınıflandırılabilir.

1. evre kronik böbrek yetmezliğinin en hafif şeklidir ve semptomlar o kadar belirgin olmadığı için hasta tarafından fark edilmeyebilir. 5. evre, son dönem böbrek yetmezliği olarak bilinir ve nakil veya diyaliz tedavisi gerektirir.

Birinci evrede bir nefroloğa danışılmalıdır. 1 ve 2. evreler, her 4 veya 6 ayda bir klinik muayeneler gerektirir. 3. evre hastaları, en azından her 3 ayda bir doktorlarına görünmelidir. 4 ve 5.evre hastaları bir nefrolog tarafından aylık bazda muayene edilmelidir.

Böbreklerim çalışmazsa neler yapılabilir?

Kronik böbrek hastalığının ilk aşamalarında, doktorunuz diyet ve ilaç yoluyla hastalığın seyrini ve bazı semptomların başlangıcını yavaşlatmaya çalışır. Buna “konservatif tedavi” denir.Ancak ilerleyen zamanlarda, böbrek fonksiyonlarının %85’inin yitirildiği “son dönem böbrek hastalığı” aşamasına gelindiğinde, hastanın bir nefroloji uzmanı tarafından klinik ve laboratuvar bulguları ile değerlendirilerek, tedavi seçeneklerinden birini seçmesi ve bu yönde hazırlık yapılması gereklidir. Kaybedilen böbrek fonksiyonlarının bazılarını yerine getiren üç tedavi seçeneği mevcuttur:

Böbrek nakli

Periton diyalizi

Hemodiyaliz

Kimler daha yüksek böbrek hastalığı riski altında?

Pek çok faktör, kronik böbrek hastalığına yakalanma olasılığını artırabilir.

Bunlar;

Şeker hastalığı

Ailede böbrek hastalığı geçmişi

Yüksek kan basıncı

İlerleyen yaş (50’nin üstü)

Obezite

Sigara alışkanlığı

Böbrek hastalığının erken teşhisi çok önemlidir. İşte bu nedenle doktorunuzdan kronik böbrek hastalığı muayenesinden geçmeniz gerekip gerekmediğini kontrol etmesini istemelisiniz.