Kalite Yönetimi

Kalite Yönetimi

Kalite Yönetim Sistemi' nin kurum içinde uygulanmasını sağlamak ve sürekli kalite gelişimini kurum kültürü haline getirmek.

Finansal kaynakları etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, akılcı ve kârlı yatırıma yönelmek.

Kurumsal kaynakları en verimli ve etkin bir şekilde yöneterek, hastaların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak sürekli tercih edilen bir kurum haline gelmek.

Hastalarımızın bağlı bulunduğu resmi ve özel sağlık kuruluşları ile ilişkileri sürekli izleyerek, iyileştirmeye açık alanlarımızı karşılıklı mutabakatlar ile gidermeye çalışmak ve bu kurumlarla olan çalışmalarımızı sürekli gelişen bir anlayışla sürdürmek.

Hedeflenen kurumsal göstergelerde başarılı sonuçların elde edilmesini sağlayacak yönetim sistemlerini kurmak ve yönetmek. 

Kaynakları, süreçleri ve stratejileri uyumlu bir biçimde yöneterek başarılı performansa ulaşmak.

Mal ve hizmet temin ettiğimiz kuruluşlarla, güvene, bilginin paylaşılmasına ve bütünleşmesine dayalı, karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmak, değer yaratma becerimizi geliştirmek, sürekli ilişkiler sayesinde rekabet avantajı elde ederek, kaynaklar ve maliyetler konularında sinerji yaratmak. Başarıya odaklı sağlık hizmeti sunumumuzu, günün koşullarına uygun en gelişmiş teknolojiyle sürekli geliştirerek sunmak. İnsan sağlığı gibi hayati bir öneme sahip bir alanda hizmet sunmaktan dolayı, büyük sorumluluk gerektiren bir konumda olduğumuzun bilincinde olarak hizmet vermek. Çevre ve toplumumuzun için büyük öneme sahip bir hizmet sunduğumuzun bilincinde olmak.

KALİTE POLİTİKASI

Ulusal ve Uluslararası Standartları esas alarak; hasta, hasta yakınları ve çalışan memnuniyeti odaklı,çevreye ve topluma duyarlı, kalite sistem şartlarına ve yasal şartlara uygun, yüksek kaliteli hizmet vesürekli iyileştirme felsefesiyle, diyaliz sektörünün önde gelenleri arasında yer almak kalitepolitikamızdır.