Vizyon & Misyon

Vizyon & Misyon

VİZYON

Diyaliz hizmetinde; Tıbbi, etik ve bilimsel değerlere önem veren, güncel gelişmeleri takip eden nitelikli kadrosu ile Türkiye’ de diyaliz sektöründe öncü ve referans bir sağlık kuruluşu olmayı hedeflemektedir.

MİSYON

Uygulamakla yükümlü olduğumuz yönetmelikler dahilinde hasta odaklı bir anlayışla, etik ilkelerden ödün vermeden, hasta haklarına saygılı kaliteli diyaliz hizmeti veren bir kuruluş olmak.

DEĞERLERİMİZ

Önce insan,

Empati,

Ulaşılabilir olmak,

Problem çözme,

Hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı,

Hasta çalışan güvenliği,

Kalite ve güvenilirlik,

Bilimsellik, verimlilik,

Tıbbi deontoloji ve etiğe uyum,

Takım çalışması,

Bütüncül yaklaşım,

Şeffaflık, hakkaniyet.