Nefroloji

Nefroloji

Hastalar hastaneden  taburcu olduktan sonra getirdikleri  laboratuar testleri, radyolojik görüntüleme sonuçları, epikrizleri Nefrolog ve uzman hekimlerce değerlendirilip diyaliz reçeteleri düzenlendikten sonra  tedaviye alınmaktadır.

Heray yapılan  diyaliz tetkikleri değerlendirilip duruma göre ilave testler ve görüntüleme yöntemleri istenmektedir. Hastaların diyaliz süreleri ve sıklığına bu değerlendirmeden sonra karar verilmektedir. 


Nefroloji